Confini Begeleiding

Samenwerken aan de toekomst

Begeleiding in Groepjes


Confini biedt groepsbegeleiding voor in kleine groepjes aan. Onze groepen zijn niet groter dan 5 cliënten.  

Alle activiteiten worden zorgvuldig uitgezocht, zodat deze passen bij de doelgroep. De kinderen zelf hebben een grote stem in het aanbod van de activiteiten, omdat het nodig is dat ze zich betrokken voelen bij Confini Begeleiding. 

Wel dient iedere activiteit een duidelijk doel te hebben, dat gericht is op de jeugdige, de noodzakelijke begeleiding is dus belangrijker dan de activiteit zelf.


Het nut van kleinschalige groepsbegeleiding is:

  • Gerichte aandacht voor het kind
  • Ruimte tot observatie
  •  Laagdrempeligheid
  • Sturing wanneer nodig
  • Werken aan individuele doelen in een sociale omgeving.

           

Cliënten maken op een laagdrempelige en open manier contact met elkaar en kunnen hierbij gestuurd worden door de begeleiders.   

Regelmatig gaan ook onze huishonden Woezel en Bumba mee. Onze ervaring leert dat dit zorgt voor verbinding tussen de cliënten.


 


 


 


 


 


 


 

E-mailen
Bellen